Śledź nas na:

Diagnostyka potrzeb kulturowych - Artykuły

  • liczba prac:

Postmodernizm - ponowoczesność

Postmodernizm opisuje wyłonienie się nowego porządku społecznego, w którym znaczenie i władza mass mediów są tak wielkie, że nadają inny kształt innym formom i stosunkom społecznym a nawet rządzą nimi.

Muzyka popularna

W muzyce występują wg. traktatu Teodora Adolno z 1941 r. Trzy cechy:

Telewizja

Kodowanie – przekazywanie pewnych informacji w jasny sposób Dekodowanie – przetwarzanie tych informacji

Pojęcie diagnozy

Diagnoza - to ustalenie aktualnego stanu rzeczy lub zjawiska społecznego, aby dojść przyczyny tego stanu rzeczy.