Śledź nas na:Konsumpcja jako zjawisko życia codziennego

Proces konsumpcji – pracujemy po to, aby otrzymać wynagrodzenie.

Socjologowie mówią o zatraceniu tożsamości. Praca jest twórcza, jeśli przynosi korzyści (materialne). Ludzie odnajdują duszę w przedmiotach, w dobrach materialnych. Mają przekonanie, że to jest dla nich dobre. Konsumpcja staje się momentem, w którym ludzie zaczynają się spełniać. Konsumpcja napędza rynek. Powoduje, że ludzie muszą mieć coraz więcej i więcej. Ludzie wyróżniają się tym co mają, noszą, jakie mają mieszkanie. To tożsamość na pokaz.


W kulturach fanów rółnież mówi się o procesie konsumpcji. Idzie za tym większa produkcja, która będzie promować taki styl:

  • nawiedzone jednostki

  • rozhisteryzowany tłum


Nabywanie towarów staje się stałym elementem w kulturzee popularnej. Ludzie mają potrzebę ich nabywania. To wzajemne napędzanie rynku.

P. Willis (1990 r.) „Ludzie wnoszą swe tożsamości do miejsc handlu i konsumpcji i są przez te miejsca kształtowani. Na spotkanie z handlem przenoszą doświadczenia, uczucia, status społeczny. Wywierają twórczą presję symboliczną na stosunki społeczne”.Zobacz także