Śledź nas na:Pojęcie diagnozy

Diagnoza - to ustalenie aktualnego stanu rzeczy lub zjawiska społecznego, aby dojść przyczyny tego stanu rzeczy.

 

 

Cechy badania diagnostycznego:

 • opis stanu rzeczy lub zjawiska

 • wyjaśnienie przyczyn i warunków istniejącego stanu rzeczy

 • prognoza, przewidywanie zmian

 • zalecany kierunek zmian.


Aby przeprowadzić badanie diagnostyczne należy zadać pytania:


 • Jaki jest aktualny stan danego zjawiska?

 • Dlaczego jest taki stan rzeczy?

 • Jaki będzie przypuszczalny rezultat końcowy?

 • Co zrobić, aby interesujące nas zjawisko było zgodne z naszymi oczekiwaniami?


Diagnoza może mieć charakter:

 • Statyczny badanie w konkretnym momencie czasowym
 • Dynamiczny badanie powtarzamy na tej samej grupie, w danym przedziale czasowym


Badania przeprowadza się na grupie osób - próbie reprezentatywnej – to część populacji, musi odzwierciedlać społeczeństwo, to miniatura grupy społecznej.


Próba:


 • celowa - wiemy z kim chcemy mieć do czynienia,
 • losowa – co się trafi, respondenci są przypadkowi


W badaniach diagnostycznych należy zastosować szereg typów pytań:


 • pytanie wprowadzające

 • pytanie o opinię np. Jakie jest twoje zdanie ?

 • pytanie o fakty np. Który z wymienionych pisarzy jest twoim ulubionym?

 • pytanie o wiedzę np. Czy Dostojewski to pisarz ?

 • pytanie o źródło informacji np. Skąd czerpiesz informacje o sporcie?

 • pytanie o motywy np. Co zadecydowało o tym, że zainteresowałeś się śpiewem?

 • pytanie o sugestie np. Jakie wystawy chętnie byś zobaczył w galerii, w twoim mieście?


Pytania mogą być:


 • zamknięte (do wyboru, odpowiedzi podane)

 • otwarte (należy samemu wpisać odpowiedz)

 • półotwarte (a, b, c i inne)Badania przez:

   

 • ankietę

   

 • wywiad – przeprowadzamy rozmowę z osobą:

  • ustrukturalizowany - zadajemy wszystkim te same pytania
  • nieustrukturalizowany – luźna rozmowa, powoduje bliższy kontakt z osobą, tworzy więź
 • obserwacja:

  • uczestnicząca
  • nieuczestnicząca – opisujemy to, co zarejestrowały nasze zmysły


Zobacz także