Śledź nas na:Telewizja

Kodowanie – przekazywanie pewnych informacji w jasny sposób
Dekodowanie – przetwarzanie tych informacji


Dekodowanie informacji u ludzi wykształconych nie jest takie proste, doszukują się tego, czego nie słyszą.

Przykłady:

  • wiadomości telewizyjne

  • seriale: postawy odbiorców:

    • niechęci (wszystko co jest w kulturze masowej jest złe)

    • ironiczna (wyśmiewają serial, ale znają bohaterów)

    • fanów (oglądanie, lubienie)


Te trzy postawy łatwo zdiagnozować poprzez wywiad i obserwację.


Film popularny – należy zdiagnozować różne odczytywania

Istnieją dwa nurty:

  • mit westernu – po kolejnych wydarzeniach osiągniemy np. bogactwo, piękność

  • mit gwiazdy filmowej – chodzi o pewien typ bohatera, otoczki;Zobacz także